Voorwoord

Voorwoord

Beste lezer,

Het eerste jaar van onze nieuwe strategische koers is voorbijgevlogen. Een jaar waarin we werkten aan onze missie: een thuis voor onze huurders, nu en in de toekomst. En de daarbij behorende drie pijlers: we hebben oog voor ieder mens, we zijn vernieuwend, we gaan voor duurzaam.

Met oog voor ieder mens

In 2018 hebben we 94% procent van onze woningen toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder € 36.798,-.  Onderzoek laat zien dat het aantal huurders met een betaalbaarheidsrisico is gedaald, mede dankzij onze inspanningen op betaalbaarheid. Het verduurzamen van onze woningen leverde daar ook een belangrijke bijdrage aan. In de wijken weten we onze brugfunctie nog beter te benutten, werken we nog meer samen met bewoners en investeren we met het programma wonen en zorg in langer thuis wonen. De tevredenheid over onze dienstverlening steeg nog verder, daar zijn we trots op en blijven we op inzetten.

Vernieuwend

We kunnen en willen niet stilzitten. De maatschappij verandert steeds sneller, het klimaat staat onder druk en we vinden het belangrijk flexibel in te spelen op de vragen en woonwensen van onze huurders. Hiervoor hebben we vaardigheden nodig als samenwerken, kritisch denken en creativiteit. We zetten actief in op deze vaardigheden van de toekomst. Hierin geven we medewerkers de ruimte om te experimenteren en te leren. Een mooi voorbeeld daarvan zijn onze LAB-tweedaagses.

We investeerden in online dienstverlening, onze huurders kunnen sinds dit jaar gebruik maken van Mijn Actium. Een online omgeving waar zij 24 uur per dag, 7 dagen per week huurzaken online kunnen regelen. Ook startten we met een programma voor digitale transformatie, we willen de mogelijkheden van nieuwe ICT-technologie optimaal te benutten.

Duurzaam

We liggen op koers voor gemiddeld label B in 2020, maar onze ambities zijn groter dan dat. We streven naar een co2-neutrale woningvoorraad in 2050. In een markt waarin bouwkosten toenemen en aannemers lastig te vinden zijn, is dit een grote uitdaging. Dit maakte dat we in 2018 projecten doorschoven en terug moesten naar de tekentafel. In 2018 leverden we hierdoor slechts vier nieuwbouwwoningen op. In 2019 ligt dit aantal gelukkig weer veel hoger. Al deze ontwikkelingen maken dat de betaalbaarheid voor onze huurders onder druk komt te staan. Dat vinden we onwenselijk en dat vraagt van ons om gedurfde keuzes. Die keuzes krijgen in 2019 verder vorm.

De kracht van samen

Alle veranderingen dagen ons uit te verbeteren, te vernieuwen en te innoveren. Vernieuwend is niet voor niets een van onze pijlers. Ik kan met recht zeggen, zoals we de koers maakten, geven we er nu invulling aan. Samen met collega’s, huurders(organisaties) en belanghouders. Daarin ervaar ik echt de kracht van samen. Dat maakt me trots op alle medewerkers, onze organisatie en alle partijen met wie we samenwerken.

U leest het allemaal in dit jaarverslag.
Veel leesplezier

 

Elles Dost