Verslag ondernemingsraad

Verslag Ondernemingsraad

In december 2017 waren er verkiezingen voor de Ondernemingsraad. Vanuit de zittende Ondernemingsraad was niemand herkiesbaar. Na de verkiezingen is een volledige nieuwe Ondernemingsraad geïnstalleerd.

De Ondernemingsraad is aangesloten bij het Platform ondernemingsraden woningcorporaties uit de noordelijke provincies.

Met ingang van 1 januari 2018 ziet de samenstelling van de Ondernemingsraad er als volgt uit:

Samenstelling Ondernemingsraad

Naam Rol Benoemd sinds
Hilco Dekker   Voorzitter         Januari 2018
Martin Kooij       Vicevoorzitter Januari 2018
Alfred Alkema         Secretaris      Januari 2018
Johannes Wanders  Vicesecretaris   Januari 2018
Jeanine Hollander       Lid Januari 2018
Annuska Sohilait-Pieter   Lid Januari 2018
Arjan Moes      Lid Januari 2018

Een duurzame Ondernemingsraad

Als Ondernemingsraad willen wij duurzaam zijn.  Wij willen werken vanuit verbinding en op basis van vertrouwen voor het Actium van nu en in de toekomst. We doen dit vanuit een positief kritische blik.

We vinden het belangrijk om tot co-creaties te komen. Dit betekent dat we in een vroeg stadium met een delegatie van de Ondernemingsraad meedenken en afstemmen over op te stellen beleidsstukken

Vergaderingen 2018

 • Overdrachtsvergadering oude en nieuwe Ondernemingsraad    1*
 • Ondernemingsraad 6*
 • Ondernemingsraad met Directeur-Bestuurder 6*
 • Ondernemingsraad met Raad van Commissarissen 1*
 • Afvaardiging OR met de Remuneratiecommissie 1*
 • Kennismaking Bedrijfsarts 1*
 • Kennismaking Vertrouwenspersoon 1*

Cursussen

 • Startdag Ondernemingsraad
 • Cursus Wet op Ondernemingsraden
 • Tussentijdse evaluatie Ondernemingsraad
 • Duurzame inzetbaarheid Ondernemingsraad

Co-creaties

 • Arbocommissie
 • Werving en selectie interne vacatures
 • Uitkomsten Periodiek Medisch Onderzoek
 • Evaluatie waardevolle gesprekken
 • Klimaatonderzoek - Kantoortuinen

Organisatieontwikkeling

 • Outsourcen ICT-beheer
 • Ontwikkelingen sector Finance & Control
 • Ontwikkelingen Sector Vastgoed

Arbeidsvoorwaarden gerelateerde zaken

 • Fietsplan
 • Stuwmeer aan verlofuren
 • Generatiepact

Informatierecht

 • Begroting
 • Jaarverslag
 • T-rapportages
 • Ziekteverzuim

Wat gaan we doen in 2019

 • Evalueren van de pilot werving en selectie interne vacatures
 • Volgen verdiepingscursussen voor de Ondernemingsraad